Voucher to Restaurant Regiment

Voucher to Restaurant Regiment

arrival 06 Dec.
departure 07 Dec.
15 March 2021
Ideal gift!

Zapraszamy do zakupu voucher'a, który można wykorzystać w Restauracji Regiment. Oryginalnie zapieczętowany voucher może stanowić doskonały prezent dla miłośników wytwornej kuchni. W naszej Restauracji znajdą Państwo wyszukane potrawy z dziczyzny oraz ryb, pięknie podane i wykonane z najwyższej jakości produktów.

Voucher może być zrealizowany na dowolnie wybraną kwotę (min. 100 PLN), w określonym czasie (maks. 6 miesięcy) i wykorzystany na całą kartę menu | dania na wynos | catering | kompozycje finger food | dania familijne poza napojami oraz alkoholem.

Restauracja Regiment znajduje się w zabytkowej willi z 1884 roku, która zaskakuje urzekającym wnętrzem oraz nieformalną atmosferą, znakomitą obsługą oraz wyjątkowym smakiem dań. W naszej Restauracji doskonale odnajdą się osoby, które chcą spróbować nowych smaków i zaskakujących kompozycji.

Szef Kuchni Tomasz Siwkowski, laureat i zwycięzca wielu konkursów kulinarnych, zaprasza do skosztowania takich wyrazistych potraw jak ozór z jelenia, polędwica z żaglicy, a także dla osób lubiących delikatne smaki sałatka z kozim serem bądź rosół z dzikiego ptactwa podany z pierożkami. Oryginalne, starannie i pięknie podane dania uszczęśliwią obdarowaną osobę.

Voucher do Restauracji Regiment to prezent uniwersalny, doskonały na prezent ślubny, rocznicę, urodziny czy sposób na nagrodzenie pracownika.

 

W jaki sposób można zakupić Voucher?

Voucher do Restauracji można nabyć w Recepcji Hotelu Traugutta3 bądź po przez stronę internetową w zakładce "Hotel" przechodząc do "Oferty i vouchery".

 

Szczegóły:

recepcja@hoteltraugutta3.pl

+85 6777 333 | +85 6777 773

KUP VOUCHER

REGULAMIN BONÓW PODARUNKOWYCH - KART DOBREGO SMAKU

Regulamin określa zasady korzystania z bonów podarunkowych w Restauracji Lipcowy Ogród w Białymstoku przy ul. 42 Pułku Piechoty 6 oraz Restauracji Regiment w Białymstoku przy ul. Romualda Traugutta 3. 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. Bonie podarunkowym” - oznacza to nośnik umożliwiający Klientowi wykorzystanie środków dostępnych na koncie na dokonanie zakupów artykułów konsumpcyjnych w Restauracji Lipcowy Ogród oraz Restauracji Regiment.
 2. „Wydawcy” - oznacza to HASS WASILUK Sp. k.  z siedzibą w Białymstoku ul. Boczna 1, 15-181 Białystok, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000073750, NIP: 9661360131, REGON 050812615. 
 3. „Miejscu świadczenia usługi”– oznacza to Restaurację Lipcowy Ogród mieszcząca się w Hotelu Podlasie w Białymstoku przy ul. 42 Pułku Piechoty nr 6 oraz Restauracje Regiment mieszczącą się w Hotelu Traugutta3 przy ul. R. Traugutta 3.
 4. „Kliencie - oznacza to osobę fizyczna, osobę prawną, jednostka organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która w miejscu świadczenia usługi otrzymuje od Wydawcy bon podarunkowy w zamian za przekazanie środków pieniężnych lub każdorazowego posiadacza bonu podarunkowego.
 5. „Usługach” – oznacza to usługi oferowane do sprzedaży w Restauracji Lipcowy Ogród i Restauracji Regiment. 
 • 1
 1. Wydawca przekazuje klientowi bon podarunkowy do realizacji w Restauracji Lipcowy Ogród oraz Restauracji Regiment.
 2. Klient zobowiązuje się do przekazania Wydawcy zadeklarowanych środków pieniężnych  z zastrzeżeniem, iż  środki te przechodzą w całości na własność Wydawcy, w momencie wydania bonu towarowego lub jego doładowania o kolejne środki pieniężne.
 3. Bon podarunkowy może być użyty wyłącznie w miejscu świadczenia usługi.
 4. Bon podarunkowy nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócony Wydawcy.
 • 2
 1. Bony podarunkowe są nośnikami tylko i wyłącznie na okaziciela.
 2. Aktywacja bonu podarunkowego następuje tylko bezpośrednio po wydaniu klientowi tego bonu.
 3. Bon podarunkowy nie aktywowany lub z przekroczonym terminem ważności jest nieważny.
 4. Potwierdzeniem dokonania aktywacji bonu podarunkowego jest paragon niefiskalny.
 • 3
 1. Klient przyjmuje do wiadomości i stosowania, iż Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za bony podarunkowe, które zostały utracone lub uszkodzone, zniszczone po ich przekazaniu klientowi.
 2. Klientowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Wydawcy z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub uszkodzenia, zniszczenia bonu podarunkowego
 3. Bon podarunkowy jest ważny i aktywny przez okres 6 miesięcy od daty aktywacji (wydania), o czym klient będzie poinformowany w momencie jego nabycia.
 • 4
 1. Wydawca przyjmuje do realizacji w miejscu świadczenia usługi wyłącznie bon podarunkowy Wydawcy, który jest nieuszkodzony, niezniszczony oraz który posiada wszystkie zabezpieczenia chroniące przed jego podrobieniem.
 2. Klient zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką, kartą płatniczą lub kredytową, gdy wartość zakupu usługi jest wyższa niż aktualna wartość nominalna bonu podarunkowego.
 3. Klient może posługiwać się bonem podarunkowym wielokrotnie do wyczerpania limitu przypisanego do tego bonu podarunkowego.
 • 5
 1. Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji bonu podarunkowego w następujących przypadkach i zdarzeniach:
 • braku technicznej możliwości realizacji bonu podarunkowego z przyczyn niezależnych od Wydawcy,
 • upływu terminu ważności bonu podarunkowego,
 • w innych przypadkach niezawinionych przez Wydawcę,
 • gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, iż klient posługuje się bonem podarunkowym który jest podrobiony lub w każdy inny sposób przerobiony.
 • 6
 1. Klient w chwili wydania bonu podarunkowego otrzymuje od Wydawcy paragon fiskalny, potwierdzający nabycie oraz wartość nominalną tego bonu.
 2. Po realizacji bonu podarunkowego, klient otrzymuje paragon niefiskalny, potwierdzający aktualną wartość tego bonu.
 3. Sprawdzenie aktualnej wartości bonu podarunkowego może być dokonane bezpośrednio w Restauracji Lipcowy Ogród lub Restauracji Regiment.
 4. Zakupione artykuły spożywcze nie podlegają zwrotowi, chyba że nie nadają się do spożycia.
 5. Wszelkie reklamacje związane z zakupami przy użyciu bonu podarunkowego będą rozpatrywane przez Wydawcę w ciągu 14 dni od daty złożenia pisemnej reklamacji przez klienta.
 6. Reklamacje mogą być składane bezpośrednio w miejscu świadczenia usługi, w godzinach pracy biura marketingu, drogą elektroniczną na adres marketing@hotelpodlasie.pl lub marketing@hoteltraugutta3.pl lub listownie na adres miejsca świadczenia usługi.
 7. Podstawą uznania zwrotu artykułu spożywczego jest przedstawienie przez klienta paragonu fiskalnego, potwierdzenia otrzymania artykułu lub też zgłoszenie nieprzydatności do spożycia kelnerowi.
 • 7
 1. Wraz z otrzymaniem bonu podarunkowego klient oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
 2. Poprzez użycie bonu podarunkowego klient potwierdza zlecenie w takim zakresie, w jakim użycie tego bonu będzie wynikać z dokumentacji posiadanej przez Wydawcę.
 3. Bon podarunkowy w rozumieniu obowiązującego prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą. Jest elektroniczną formą bonu towarowego.
 4. Wydanie bonu podarunkowego nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego.
 5. Regulamin jest udostępniony na :

 

 1. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, z tym że zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu w miejscu świadczenia usługi Wydawcy oraz na stronie internetowej www.lipcowyogrod.pl oraz www.hoteltraugutta3.pl 

 

Białystok 01.02.2022r.                                                  

 

mobile nav bg
See on the map
Newsletter
Zapisz się na nasz newsletter, aby otrzymywać aktualności, informacje o wydarzeniach i oferty. Gwarantujemy zachowanie Twojej prywatności.

In order to provide services at the highest level, the Website uses cookies saved in the browser's memory . Detailed information on the purpose of their use and the possibility to change cookie settings can be found in the Privacy Policy.
By clicking ACCEPT ALL, you agree to the use of technologies such as cookies and to the processing of your personal data collected on the Internet, such as IP addresses and cookie IDs, for marketing purposes(including automatically matching ads to your interests and measuring their performance) by HASS WASILUK SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Boczna 1, 15-181, Białystok . You can change cookie settings in the settings.

Manage privacy settings
Cookies necessary for the operation of the website

Cookies necessary for the operation of the services available on the website, enabling the viewing of offers, making reservations, supporting security mechanisms, among others: authentication of users and detection of abuse.

Analytical cookies

Cookies allow the collection of information about the user's use of the website to optimize its functioning and to adapt to the user's expectations.

Marketing cookies

Cookies allow the display of marketing content tailored to user's preferences, and the sending of notifications about marketing offers corresponding to their interests, including product information as well as information about services provided by the website administrator and third parties.

Your preferences have not yet been saved